GIẤY CHỨNG NHẬN – BLĐTBXH

Giấy chứng nhận (1)
Hôm nay, Công ty CP Kiểm định và Đào tạo an toàn lao động Miền Trung (MTSafety) rất vui mừng khi nhận được bản chính thức GIẤY CHỨNG NHẬN số 178/CN-KĐ theo quyết định số 1236 QĐ-BLĐTBXH đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ.
QĐ- Cấp GCN hoạt động - 0001 QĐ- Cấp GCN hoạt động - 0002
MTSafey là một trong số ít đơn vị trong TOP đầu được BLĐTBXH chỉ định được phép kiểm định kỹ thuật ATLĐ cho tất cả các đối tượng kiểm định tại danh mục 36/2019/TT-BLĐTBXH theo phân cấp thẩm quyền quản lý của BLĐTBXH tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
QĐ- Cấp GCN hoạt động - 0003 QĐ- Cấp GCN hoạt động - 0004
Đặc biệt đối tượng kiểm định là Sàn biểu diễn di động, các thiết bị trò chơi, hệ thống cáp treo chở người mà các đơn vị kiểm định khác ít được BLĐTBXH chỉ định đủ điều kiện kiểm định và cũng là đơn vị đầu tiên được BLĐTBXH chỉ định được phép kiểm định hệ thống khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan.
Đây là niềm vinh dự và tự hào và đòi hòi hỏi mỗi KĐV, lãnh đạo MTSafety luôn luôn nỗ lực phấn đấu và không ngừng đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng sự kỳ vọng, niềm tin và trao giá trị của lãnh đạo BBLĐTBXH.
MTSafety xin được thông báo đến Quý đơn vị được biết để cùng nhau kết nối chăm lo công tác ATLĐ trong lao động sản xuất – cùng nhau phát triển bền vững!
 
AN TOÀN & NIỀM TIN!