[TCVN 6292-1997] Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại

Lưu về máy: Bấm vào đây để tải file PDF hoặc xem nội dung ở phía dưới.


Tài liệu này được viện dẫn trong các bài viết:


Nội dung tài liệu: