[QCVN] 02-2019-BLDTBXH] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy
[QCVN 13-2011-BGTVT] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng
[QCVN 10-2012-BCT] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng
[QCVN 8-2012-BKHCN] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
[QCVN 71-2014-BGTVT] quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải
[QCVN 67-2018-BGTVT] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện gia thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển
[QCVN 32-2018-BLDTBXH] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình
[QCVN 30-2016-BLDTBXH] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục
[QCVN 26-2016-BLDTBXH] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy
[QCVN 25-2015-BLDTBXH] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng nặng từ 1,000kg trở lên