KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

           VĂN BẢN PHÁP QUY

TT Tên tài liệu Số hiệu Cơ quan ban hành/ngày ban hành
01 Luật An toàn, vệ sinh lao động 84/2015/QH13 Quốc hội

25/6/2015

02 Nghị định: Hướng dẫn Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 44/2016/NĐ-CP Chính phủ

15/5/2016

03 Nghị định: Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 140/2018/NĐ-CP Chính phủ

04/10/2018

04 Văn bản hợp nhất Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 631/VBHN-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

19/02/2019

05 Thông tư: Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 41/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

11/11/2016

06 Thông tư: Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 16/2017/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

08/06/2017

07 Thông tư: Quy định hoạt động kiểm định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương. 09/2017/TT- BCT Bộ Công Thương

13/7/2017

08 Thông tư: Quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 04/2017/TT- BXD Bộ Xây dựng

30/3/2017

09 Thông tư: Quy định huấn luyện, bồi dưỡng và sát hoạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải. 36/2017/TT- BGTVT Bộ Giao thông Vận tải

09/10/2017

10 Thông tư:  Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. 36/2019/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

30/12/2019

      Luật ATLĐ số 84/2015/QH13 tại điều 31 yêu cầu những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ: Nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu, hệ thống đường ống dẫn hơi nước, bình chịu áp lực, chai chứa khí, hệ thống điều chế, hệ thống đường ống dẫn khí đốt, hệ thống lạnh, thiết bị nâng, thang máy, thang cuốn, cáp treo, công trình vui chơi công cộng… phải được kiểm định KTAT và dán tem trước khi đưa vào sử dụng.
      Nghị định 44/2016/NĐ-CP tại điều 6 phân cấp thẩm quyền (BLĐTBXH; BCT; BXD; BGTVT…) cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Phụ lục Ib của Nghị định này).
      Nghị định 44/2016/NĐ-CP tại điều 16 qui định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, như sau:
          – Lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; chỉ được đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đạt yêu cầu.
          – Khai báo với Sở lao động – TBXH địa phương trong khoảng thời gian trước hoặc 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
     Công ty Cổ phần kiểm định và Đào tạo an toàn lao động Miền Trung (MTSafey) là đơn vị được Nhà nước chỉ định thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Những thiết bị này chi tiết trong danh mục tại thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có mức độ rủi ro cao, khi xảy ra sự cố gây ảnh hưởng lớn đến con người, tài sản và môi trường. Do vậy, thiết bị phải được kiểm định và đăng ký trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình sử dụng, thiết bị phải được kiểm định định kỳ (thời gian giữa 2 lần kiểm định phụ thuộc vào chủng loại và tình trạng thiết bị) hoặc kiểm định bất thường.
     1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:
Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
     2. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:
     Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
     3. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:
     Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:
          – Khi sử dụng lại các thiết bị (đối tượng kiểm định)  đã dừng hoạt động từ 12 tháng trở lên.
          – Sau khi sửa chữa nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.
          – Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
          – Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.


      QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH, QUY CHUẨN VIỆT NAM, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM:


1.1. Quy trình kiểm định an toàn nồi hơi – BLDTBXH
1.2. Quy trình kiểm định an toàn nồi hơi – BCT
2. Quy trình kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu – BLDTBXH
3.1 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn nước nóng – BLDTBXH
3.2 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn nước nóng – BCT
4. Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực – BLDTBXH
5.1 Quy trình kiểm định an toàn bồn khí hóa lỏng (LPG) – BCT
5.2. Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực – BGTVT

6.1 Quy trình kiểm định an toàn chai chứa khí công nghiệp – BLDTBXH
6.2 Quy trình kiểm định an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí hóa lỏng (LPG) – BCT
7.1 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí – BLDTBXH
7.2 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – BCT
7.3 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống nạp khí LPG (LPG) – BCT
8.1 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế – BLDTBXH
8.2 Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại – BCT
8.3. Quy trình kiểm định an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan – BLĐTBXH
9. Quy trình kiểm định an toàn hệ thống lạnh – BLDTBXH
10.1. Quy trình kiểm định an toàn phương tiện, thiết bị xép dỡ – BGTVT
10.2. Quy trình kiểm định an cần trục tháp – BXD
10.3. Quy trình kiểm định an cần trục tự hành – BLĐTBXH

11.1. Quy trình kiểm định an cầu trục – BLĐTBXH
11.2. Quy trình kiểm định an toàn cầu trục – BGTVT
12.1. Quy trình kiểm định an cổng trục, bán cổng trục – BLĐTBXH
12.2. Quy trình kiểm định an toàn cổng trục, bán cổng trục – BGTVT
14.1. Quy trình kiểm định an pa lăng điện – BLĐTBXH
14.2. Quy trình kiểm định an toàn Pa lăng xích kéo tay – BGTVT
14.3. Quy trình kiểm định an toàn pa lăng xích kéo tay – BLĐTBXH
16.1. Quy trình kiểm định an toàn tời đi điện dùng để nâng tải – BLĐTBXH
16.2. Quy trình kiểm định an toàn tời điện dùng kéo tải theo phương nghiêng – BLĐTBXH
16.3. Quy trình kiểm định an toàn bàn nâng – BLĐTBXH
16.4. Quy trình kiểm định an toàn sàn nâng người – BLĐTBXH
16.5. Quy trình kiểm định an toàn tời điện dùng để nâng tải – BGTVT
16.6. Quy trình kiểm định an toàn tời điện dùng kéo tải theo phương nghiêng – BGTVT
16.7. Quy trình kiểm định an toàn bàn nâng – BGTVT
16.8. Quy trình kiểm định an toàn sàn nâng người – BGTVT
17. Quy trình kiểm định an toàn tời tay – BLĐTBXH
18.1 Quy trình kiểm định an toàn xe năng hàng – BLĐTBX
18.2. Quy trình kiểm định an toàn xe năng hàng – BGTVT
19.1. Quy trình kiểm định an toàn xe nâng người – BLĐTBXH
19.2. Quy trình kiểm định an toàn xe nâng người – BGTVT
20.1. Quy trình kiểm định an toàn vận thăng năng hàng – BLĐTBXH
20.2. Quy trình kiểm định an toàn vận thăng năng hàng có người đi kèm – BLĐTBXH
20.3. Quy trình kiểm định an toàn máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng – BXD
20.4. Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật vận thăng chở hàng có người đi kèm – BGTVT

21.1. Quy trình kiểm định an toàn thang máy điện – BLĐTBXH
21.2. Quy trình kiểm định an toàn thang máy điện không có phòng máy – BLĐTBXH
21.3. Quy trình kiểm định an toàn thang máy chở hàng – BLĐTBXH
21.4. Quy trình kiểm định an toàn thang máy thủy lực – BLĐTBXH
21.5. Quy trình kiểm định an toàn thang gia đình – BLĐTBXH
21.6. Quy trình kiểm định an toàn thang máy điện – BGTVT

21.7. Quy trình kiểm định an toàn thang máy chở hàng – BGTVT
21.8. Quy trình kiểm định an toàn thang máy thủy lực – BGTVT
22.1. Quy trình kiểm định an toàn thang cuốn, băng tải chở người – BLĐTBXH
22.2. Quy trình kiểm định an toàn thang cuốn, băng tải chở người – BGTVT
23. Quy trình kiểm định an toàn sàn biểu diễn di động – BLĐTBXH
24.1. Quy trình kiểm định an toàn tàu lượn cao tốc– BLĐTBXH

24.2. Quy trình kiểm định an toàn hệ thống máng trượt– BLĐTBXH
24.3. Quy trình kiểm định an toàn đu quay– BLĐTBXH

25. Quy trình kiểm định an toàn hệ thống cáp treo chở người – BLĐTBXH
37. Quy trình kiểm định an toàn cốt pha trượt – BXD
38. Quy trình kiểm định an máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng – BXD
41. Quy trình kiểm định an toàn sàn treo năng người sử dụng trong thi công xây dựng – BXD