Năng lực người điều hành

HỌ VÀ TÊN: HUỲNH KHƯƠNG

CHỨC VỤ: Giám đốc

– Di động: 0913.438.204
– Email: khuong.huynh@mtsafety.vn

NGHỀ NGHIỆP: Thạc sỹ Công nghệ Nhiệt. Từ năm 1995 đến nay, làm công tác Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; đào tạo nghề; huấn luyện an toàn lao động; thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ về thiết bị áp lực và thiết bị nâng chuyển….

CÁC CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN

– Kiểm định viên, giảng viên, trưởng phòng.
– Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.
– Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch công đoàn; Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

– Huy chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội.
– Và nhiều bằng khen, giấy khen khác do đơn vị và Bộ cấp.

KINH NGHIỆM VÀ THẾ MẠNH

– Có nền tảng kinh nghiệm trên 25 năm trong công tác kiểm định kỹ thuật an toàn và huấn luyện an toàn lao động.
– Có kinh nghiệm trong quản lý nhân sự, quản lý bộ máy vận hành trong ngành kiểm định.
– Biên soạn các quy chế, quy trình trong hoạt động kiểm định; tài liệu đào tạo nghề, huấn luyện an toàn lao động cho Công ty….