[TCXDVN 387-2006] Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
[TCXDVN 387-2006] Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở – Tiêu chuẩn thiết kế
[TCXDVN 355-2005] Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả- Yêu cầu kỹ thuật
[TCXDVN 296-2004] Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn
[TCXDVN 170-2007] Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật