[TCXDVN 355-2005] Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả- Yêu cầu kỹ thuật

Lưu về máy: Bấm vào đây để tải file PDF hoặc xem nội dung ở phía dưới.


Tài liệu này được viện dẫn trong các bài viết:


Nội dung tài liệu: