[TCVN 6159-1996] Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – Phương pháp thử

Lưu về máy: Bấm vào đây để tải file PDF hoặc xem nội dung ở phía dưới.


Tài liệu này được viện dẫn trong các bài viết:


Nội dung tài liệu: