[TCVN 6295-1997] Chai chứa khí – Chai chứa khí không hàn – Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính

Lưu về máy: Bấm vào đây để tải file PDF hoặc xem nội dung ở phía dưới.


Tài liệu này được viện dẫn trong các bài viết:


Nội dung tài liệu: